Особености и задължение за подаване на VIES-декларация

Value Added Tax Information Exchange System или така наречената VIES-декларация в превод на български – Информационна система за обмяна на ДДС информация между държави членки на Европейския съюз. В българското законодателство е регламентирано в ЗДДС по точно чл.125, ал.2:

“Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период“.

Във VIES-декларацията не се включват авансови плащания по ВОД на стоки, както и доставки към нерегистрирани за целите на ДДС лица на територията на друга държава членка. Сроковете за подаването на VIES-декларацията съвпадат със срока за подаване на Месечната справка-декларация и отчетните регистри – дневник за покупки и дневник за продажби по ЗДДС т.е. до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Подава се по електронен път

В ЗДДС за предвидени и Административнонаказателни разпоредби, които определят налагането на имуществени санкции на юридическите лица и еднолични търговци при неподаването на VIES-декларация при наличие на задължение за подаване в размер от 500 до 10 000 лв.

Образецът на VIES-декларацията е регламентиран с Правилника за прилагане на ЗДДС. В зависимост от счетоводният софтуер, който използват потребителите, някои от тях дават възможност за автоматично генериране на VIES-декларация заедно с генериране на месечната справка-декларация и регистрите по ЗДДС.

Източник: Profiasset

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *