Съвети при избор на счетоводен софтуер

В съвременната счетоводна отчетност използването на счетоводен софтуер е предимство и облекчение на труда на всеки счетоводител. Поради това възниква този въпрос, а именно как да изберем най-подходящия счетоводен софтуер и да го използваме в ежедневната си дейност като счетоводители.

В настоящият момент има много и разнообразни софтуери, без да конкретизираме конкретните им наименования, които имат различни функционални възможности за прилагането им в практиката. За да направим своят правилен избор, от който зависи до голяма степен облекчаването на счетоводната ни дейност, трябва да имаме на първо място неговите функционални възможности. Тези възможности се определят най-вече от създателите му. Някои от софтуерите при създаването им участие в този процес преобладаващо място заемат самите програмисти. Нашето мнение е, че най-подходящият вариант за създаването на софтуер е взаимното участие на програмисти и счетоводители, тъй като програмистите трябва да създадат продукт, който максимално да облекчи счетоводния труд.

Друг важен момент при избора на софтуер е какви възможности дава на счетоводителя при неговото използване да има свобода при настройките за работа с него – възможност за съставяне на съответния сметкоплан за определен вид търговска дейност, многофункционалност на икономическите субекти т.е. възможността за водене на счетоводство на определен брой фирми с един софтуер. Друг особен момент е възможността за създаване на по-дълбока аналитичност при отразяване на съответните стопански операции, което би спомогнало за извличането на по-голям брой аналитични справки за нуждите на управлението. Можем да споменем и възможностите на софтуера за автоматично създаване на счетоводни статии, което би облекчило труда на счетоводителя и би спомогнало избягването на създаването на друга статия примерно закриването на гр.60 от сметкоплана на гр.61 или автоматично създаване на статия при продажби по дебита на гр.70 и кредита на гр.30.

От съществено значение е и възможността на софтуера да създава автоматично ежемесечни отчети свързани с подаване на информация към НАП, например справки декларации по ДДС и съответните дневници, както и формиране на файлове за подаването им по електронен път. Има софтуери, които дават възможност при определени настройки да формират Отчет за приходите и разходите и баланс към определен период.

Така изброени това са само част от възможностите на даден софтуер, които трябва да имаме предвид при избора ни на съответният програмен продукт, който в бъдещата ни дейност като счетоводители би ни улеснил максимално и би ни спестил време за по-бързото спавяне в нашата дейност.

Източник: Profiasset

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *