Цени за счетоводно обслужване на фирми с месечен абонамент нерегистрирани по ЗДДС

Цени за счетоводно обслужване на фирми с месечен абонамент нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи месечно Цени без ДДС Цени с ДДС
до 25 документа 90.00 108.00
от 26 до 45 документа 110.00 132.00
от 46 до 85 документа 150.00 180.00
от 86 до 125 документа 220.00 264.00
над 125 документа по договаряне
За клиенти без абонамент цените на всички услуги са ПО ДОГОВАРЯНЕ!

Цени за счетоводно обслужване на фирми с месечен абонамент регистрирани по ЗДДС

Цени за счетоводно обслужване на фирми с месечен абонамент регистрирани по ЗДДС
Брой документи месечно Цени без ДДС Цени с ДДС
до 25 документа 135.00 162.00
от 26 до 45 документа 175.00 210.00
от 46 до 85 документа 215.00 258.00
от 86 до 125 документа 275.00 330.00
над 125 документа по договаряне
За клиенти без абонамент цените на всички услуги са ПО ДОГОВАРЯНЕ!

Допълнителни пояснения
Под брой документи се разбира фактура по покупки и продажби, дебитни и кредитни известия, протоколи по покупки и продажби, месечен отчет от касов апарат. Дневни банкови извлечения. Броят на документите се отнася за една страница. За всяка следваща страница, към един и същи документ се брои за нов документ. В цените влизат услугите за ТРЗ за брой на персонал един зает. За всеки следващ нает цената е 15(петнадесет лв.) за нает. За годишно счетоводно приключване и обработка на стари периоди цените са по договаряне.