Особености при счетоводната отчетност на земеделски дружества и производители

Особености при счетоводната отчетност на земеделски дружества и производители Особеностите при отчетността са обосновани, поради характера и спецификата на самата производствена дейност. Това се дължи на продължителността на производствения процес т.е. началото на влагането на суровини, материали, труд и други разходи до получаването на готовия продукт, чиято продължителност варира от шест до девет месеца в [...]

Преотстъпване корпоративен данък чл.189б за 2019

Преотстъпване корпоративен данък чл.189б за 2019  НАП започна да се съобразява с решенията и съдебните практики на ВАС(върховния административен съд), след публикувано становище от днес 07.02.2020 г. Съгласно действащата нормативна уредба данъчното облекчение по чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер [...]