Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, [...]

Ще бъде ли световната икономика изправена дълго време пред коронавирусa на Китай?

Ще бъде ли световната икономика изправена дълго време пред коронавирусa на Китай? ✔️ Коронавирусът, който сега е официално определен като Covid-19, не е само краткотрайно хълцане. ✔️ Китай инвестира десетилетия в умишлено изграждане на трансгранични отношения. ✔️ Втората по големина икономика в света няма да бъде ограничена от бъдещите инвестиции, но ще бъде предпазлива, а [...]