Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, [...]

Особености и задължение за подаване на VIES-декларация

Особености и задължение за подаване на VIES-декларация Value Added Tax Information Exchange System или така наречената VIES-декларация в превод на български – Информационна система за обмяна на ДДС информация между държави членки на Европейския съюз. В българското законодателство е регламентирано в ЗДДС по точно чл.125, ал.2: “Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни [...]

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват Системата Интрастат е въведена от 01.01.2008 г. Тя е регламентирана с Наредба Н-4/21.12.2007 издадена от Министъра на финансите. Тя обхаща вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки между държави членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Задължение на лицата да подават годишни или месечни интрастат декларации е когато [...]

Наредба Н-18 – първа среща след удължаване на срока до влизане в сила

Наредба Н-18 - първа среща след удължаване на срока до влизане в сила И все пак първата среща толкова очаквана от бизнеса относно наредба Н-18 се състоя. Като за начало срещата започна с нещо различно от темата на наредбата. Бизнесът от хотелиерството и ресторанстьорството от дълго време настояват за промяна на ставката по ДДС да [...]

Отново на дневен ред наредба Н-18

Отново на дневен ред наредба Н-18 След като от министерството на финансите и ръководството на НАП бяха принудени от бизнеса да удължат срока на влизане в сила на наредба Н-18 с шест месеца към края на месец януари 2020 и той беше отложен с шест месеца до 31.07.2020 г., днес по тяхна инициатива от 15.00 [...]