Наредба Н-18 – първа среща след удължаване на срока до влизане в сила

Наредба Н-18 - първа среща след удължаване на срока до влизане в сила И все пак първата среща толкова очаквана от бизнеса относно наредба Н-18 се състоя. Като за начало срещата започна с нещо различно от темата на наредбата. Бизнесът от хотелиерството и ресторанстьорството от дълго време настояват за промяна на ставката по ДДС да [...]

Отново на дневен ред наредба Н-18

Отново на дневен ред наредба Н-18 След като от министерството на финансите и ръководството на НАП бяха принудени от бизнеса да удължат срока на влизане в сила на наредба Н-18 с шест месеца към края на месец януари 2020 и той беше отложен с шест месеца до 31.07.2020 г., днес по тяхна инициатива от 15.00 [...]

Измененията в Наредба Н-18

Измененията в Наредба Н-18 С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО. „Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути. Съобразявам се и с днешното [...]