Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват Системата Интрастат е въведена от 01.01.2008 г. Тя е регламентирана с Наредба Н-4/21.12.2007 издадена от Министъра на финансите. Тя обхаща вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки между държави членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Задължение на лицата да подават годишни или месечни интрастат декларации е когато [...]

Съвети при избор на счетоводен софтуер

Съвети при избор на счетоводен софтуер В съвременната счетоводна отчетност използването на счетоводен софтуер е предимство и облекчение на труда на всеки счетоводител. Поради това възниква този въпрос, а именно как да изберем най-подходящия счетоводен софтуер и да го използваме в ежедневната си дейност като счетоводители. В настоящият момент има много и разнообразни софтуери, без [...]

Наредба Н-18 – първа среща след удължаване на срока до влизане в сила

Наредба Н-18 - първа среща след удължаване на срока до влизане в сила И все пак първата среща толкова очаквана от бизнеса относно наредба Н-18 се състоя. Като за начало срещата започна с нещо различно от темата на наредбата. Бизнесът от хотелиерството и ресторанстьорството от дълго време настояват за промяна на ставката по ДДС да [...]

Първоначална инсталация и ръководство на потребителя, на програмни продукти

Генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация Публикувани са обновени версии заедно с първоначална инсталация и ръководство на потребителя, на програмни продукти (под Windows) за: Генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. За ваше улеснение Ви даваме, по-долу връзка за изтегляне и инсталация на програмния продукт [...]