Наредба Н-18 – първа среща след удължаване на срока до влизане в сила

Наредба Н-18 - първа среща след удължаване на срока до влизане в сила И все пак първата среща толкова очаквана от бизнеса относно наредба Н-18 се състоя. Като за начало срещата започна с нещо различно от темата на наредбата. Бизнесът от хотелиерството и ресторанстьорството от дълго време настояват за промяна на ставката по ДДС да [...]

Здравната вноска за безработните става 24,40 лв. месечно

Здравната вноска за безработните става 24,40 лв. месечно От 1 януари 2020 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по [...]