Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, [...]

Как да разберем дали бизнеса, който развиваме е печеливш?

Как да разберем дали бизнеса, който развиваме е печеливш? Един от показателите за това е маржът на печалбата от него. Този показател отразява рентабилността на даден бизнес и неговата доходност. Маржът на печалбата представлява отношение на печалбата (брутна, оперативна или нетна), като процент от приходите от продажби. Показателят отразява също и каква част от приходите [...]

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват

Система ИНТРАСТАТ – организация на работа, ред за прилагане и обхват Системата Интрастат е въведена от 01.01.2008 г. Тя е регламентирана с Наредба Н-4/21.12.2007 издадена от Министъра на финансите. Тя обхаща вътрешнообщностните пристигания или изпращания на стоки между държави членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Задължение на лицата да подават годишни или месечни интрастат декларации е когато [...]

Основни счетоводни съвети за малкия бизнес

Основни счетоводни съвети за малкия бизнес За много собственици на бизнес управлението на финансите е най-страшният аспект от притежаването на бизнес. Ако не знаете как да поддържате финансите си в ред, може да изпаднете в сериозни финансови затруднения. За щастие, уменията за управление на пари могат да бъдат научени, дори ако никога досега не сте [...]

История на счетоводството

История на счетоводството Историята на счетоводството е на хиляди години и може да бъде проследена до древните цивилизации. Ранното развитие на счетоводството датира от древна Месопотамия и е тясно свързано с развитието на писането, преброяването , парите и системите за ранен одит от древните египтяни и вавилонци . По времето на Римската империя правителството е [...]

Отново на дневен ред наредба Н-18

Отново на дневен ред наредба Н-18 След като от министерството на финансите и ръководството на НАП бяха принудени от бизнеса да удължат срока на влизане в сила на наредба Н-18 с шест месеца към края на месец януари 2020 и той беше отложен с шест месеца до 31.07.2020 г., днес по тяхна инициатива от 15.00 [...]

Редовна мисия на МВФ е на посещение в България до 14 февруари

Редовна мисия на МВФ е на посещение в България до 14 февруари С откриваща среща с министъра на финансите Владислав Горанов стартира редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) по член IV от Учредителния договор на институцията. Екипът, воден от Джейу Лий, е на посещение в България в периода от 4 до 14 февруари 2020 [...]